અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now
TAT VACANCY OFFICIAL LIST - TAT-1, TAT-2 SUBJECT VISE & CATEGORY VISE LIST DECLARED BY EDUCATION DEPARTMENT
TAT-1 VACANCY LIST: Secondary school (std 9 and 10) khali jagyao nu Official list Gujarat Education Department Dvara Declare karva ma Aavyu 6. Download This List for using Below Link

Subjectwise Secondary TAT Vacancy List 

SECONDARY (STD 9-10) LIST : DOWNLOAD

TAT-2 VACANCY LIST: Higher Secondary school (std 11 and 12) khali jagyao nu Official list Gujarat Education Department Dvara Declare karva ma Aavyu 6. Download This List for using Below Link

Subjectwise Higher Secondary TAT Vacancy List

HIGHER SECONDARY (STD 11-12) LIST : DOWNLOAD

Get All Government And Other Letest Jobs Update - please Visit our website @ Govtjobnews.in

Join our Telegram channel: http://gg.gg/Govtjobnews-in

Districtwise Secondary TAT Vacancy List

SECONDARY (9-10) LIST - DOWNLOAD

govtjobnews.in here: Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site govtjobnews.in govtjobnews.in is All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site govtjobnews.in for More Updates