અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now
Gujarat Secondary Service Selection Board (gsssb) Has Published An Advertisement For Below Mentioned Posts 2020. All Other Details Like Age Limit, Educational Qualification, Selection Process, Application Fee & How to Apply Are Given Below. Pleas Read All Information Carefully Before Applying 


GSSSB Recruitment 2021 for 673 Head Clerk, Deputy Inspector, Sub Accountant/ Sub Auditor & Other Posts (OJAS)


ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા મોટી ભરતી જાહેર

➥ કુલ જગ્યા : ૬૭૩
➥ પોસ્ટ :
▪️ હેડ ક્લાર્ક
▪️ વાયરમેન
▪️ સબ ઇન્સ્પેકર
▪️ કોન્સ્ટેબલ ઇન્સ્ટ્રક્ટર
▪️ સબ ઓડિટર
▪️ મેનેજર
▪️ કેમિકલ આસિસટન્સ
▪️ અન્ય પોસ્ટ
➥ પગાર : ૧૯,૯૫૦ થી  ૩૧,૩૪૦
➥ છેલ્લી તારીખ : ૦૧/૦૩/૨૦૨૧
➥ જાહેરત અને અરજી માટે લિંક પર ક્લિક કરો 

🔹Jobs by: Gujarat Secondary Service Selection Board (gsssb)

🔹Post name
• Deputy Inspector: 39
• Sub Inspector Instructor: 27
• Havaldar Instructor: 18
• Sub Accountant/Sub Auditor: 320
• Head Clerk: 157
• Senior Scientific Assistant: 20
• Additional Assistant Engineer (Mech): 37
• Chemical Assistant: 06
• Horticulture Inspector: 12
• Sanitary Inspector: 10
• Wiremen: 20
• Manager Grade-2 (Guest house / Rest House Manager): 07

🔹Total vacancies: 673

🔹Education and Qualifications: Read Official Notification for Educational Qualification And All Other details.

🔹Experience: No need

🔹Age Limit: --

🔹Application Fee: --

🔹Salary scale: -

🔹Application start date: 05/02/2021

🔹Last date for application: 01/03/2021

🔹Application Process: Online through the official website / 

🔹Official Websitehttps://gsssb.gujarat.gov.in/

🔹Other required details: Selection Based Interview

GSSSB Recruitment 2021 for 673 Head Clerk, Deputy Inspector, Sub Accountant/ Sub Auditor & Other Posts (OJAS)

Imp Links


Govtjobnews.in here: New letest jobs in 2020, Gujarat & indian Government jobs, Railway - police - banks - GPSC - UPSC - NEET - nagarpalika - private jobs - company jobs & All other Jobs Update here.. Like - Apply online, call letter, Admit card, Syllabus, Exam Pattern, Study material, Old Question papers, paper solution, Provisional Answer key, Results, Merit list, Walk in interview.

All Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site govtjobnews.in govtjobnews.in is All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site govtjobnews.in for More Updates