ઇન્ડિયન રેર અર્થ લિમિટેડ (IREL) માં ભરતી | IREL Recruitment 2022 for 103 Apprentice Posts

ઇન્ડિયન રેર અર્થ લિમિટેડ (IREL) માં ભરતી

➞ પોસ્ટ : એપ્રેન્ટીસ
➞ લાયકાત : પોસ્ટ પ્રમાણે
➞ છેલ્લી તારીખ : 30/08/2022

⤵️ ફોર્મ ભરવા અને વધુ માહિતી માટે

IREL Recruitment 2022 for 103 Apprentice Posts | Indian Rare Earth Limited (IREL) has issued notification for the posts of Various apprentice like Graduate, technician and trade apprentice. Eligible and interested candidates may apply from here. Please read official notification, eligibility criteria, educational qualification, selection process, apply process, application fees, last date to apply, age limit and age relaxation, salary and other details before apply for IREL Recruitment 2022.

IREL (India) Limited, OSCOM Unit invites applications from eligible Indian nationals meeting the following eligibility criteria for engagement of apprentices under the Apprentices Act, 1961 and rules made there under as follows :

irel-recruitment-2022-for-103-apprentice-posts
IREL Recruitment 2022

Total Number of the Posts
103 Vacancy
Name of the Posts
Graduate Apprentice

Mechanical : 15 Positions
Electrical : 15 Positions
Civil : 09 Positions
Chemical : 05 Positions
Technician Apprentice

Mechanical : 12 Positions
Electrical : 12 Positions
Civil : 07 Positions
Trade Apprentice

Lab-Asst. (Chemical Plant) : 05 Positions
Executive-HR : 02 Positions
Executive – Marketing : 02 Positions
Executive – Computer Science : 02 Positions
Executive- Finance & Accounts : 02 Positions
AOCP : 10 Positions
Recently GSRTC has Published Notification for the Apprenticer Posts in their Official Website – Candidates can download Application form here. (GSRTC Bharuch Recruitment 2022)
Optional Trade

Warehouse Executive : 01 Position
Storage & Inventory Executive : 01 Position
Accounts Executive : 03 Positions

Eligibility criteria for IREL Recruitment 2022
Essential Qualification
Graduate Apprentice

B.E / B Tech (Mechanical, Electrical, Electronics, Civil and Chemical)
Technician Apprentice

Diploma (Relevant Engg Discipline)
Trade Apprentices

MBA (Marketing)/Post Graduate Diploma (Marketing Management) and other
Optional Trade


Selection Process
The competitors who satisfy the rules w.r.t. instructive capability, marks, age and so on, may be qualified for commitment as Apprentices based on merit list in view of imprints scored in determined instructive capability, likely to being found “Medicinally Fit” by IREL (India) Limited’s Medical Officer. Any place tie is coming, better grades of determined instructive capability will be taken, assuming both are coming in tie, position in date of birth will be taken. Recently BECIL Published Notification for the 418 Posts in their Official Website – Apply online for from Here (BECIL Recruitment 2022)

How to Apply for IREL Recruitment 2022?
Interested eligible candidates must register themselves in the Portal of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, (http://www.apprenticeshipindia.org) for Trade Apprentices and in the National Apprenticeship Training Scheme (http://www.mhrdnats.gov.in) for Graduate/ Technician Apprentices before applying against this advertisement.

Last Date to Application for IREL Recruitment 2022


The filled in application ought to contact us at the latest 30 Aug 2022. Applications got on or after 31 Aug 22 for any reasons at all, won’t be thought of.

Date to Notification : 09.08.2022
Last Date : 30.08.2022


PSI, TALATI, GPSC, UPSC, TAT, TET, HTAT જેવી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ફ્રીમાં મટેરીઅલ આપનારું ગ્રુપ

 WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ક્લિક કરો 👈


ઇન્ડિયન રેર અર્થ લિમિટેડ (IREL) માં ભરતી | IREL Recruitment 2022 for 103 Apprentice Posts

Imp Links


Post a Comment

Previous Post Next Post