અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now
GSERC announced TAT 1 Merit List for General and PML-1. Shikshan Sahayak (Secondary) Recruitment 2019. View merit list here

Govtjobnews.in here: Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site govtjobnews.in govtjobnews.in is All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site govtjobnews.in for More Updates

GSERC Shikshan Sahayak Merit list 2019 : (Secondary) (General & PML- 1) Merit List 2019
TAT 1 Secondary Merit list - General
Adv. No.
Medium / Madhyam
Subject
Vishay
Download
19
English
English
19
Gujarati
English
20
Gujarati
Gujarati
21
Gujarati
Hindi
22
English
Science & Technology
& mathemat
22
Gujarati
Science & Technology
& mathemat
23
Gujarati
Yoga Health & Physical
Education
24
Gujarati
Sanskrit
25
English
Social Science (SS)
25
Gujarati
Social Science (SS)TAT 1 Secondary Merit list – PLM-1
Adv. No.
Medium / Madhyam
Subject
Vishay
Download
19
English
English
19
Gujarati
English
20
Gujarati
Gujarati
21
Gujarati
Hindi
22
English
Science & Technology
& mathemat
22
Gujarati
Science & Technology
& mathemat
23
Gujarati
Yoga Health & Physical
Education
24
Gujarati
Sanskrit
25
English
Social Science (SS)
25
Gujarati
Social Science (SS)