અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now
UGYCL Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Recruitment 2019-20 | Apply @ ugvcl.com

Save Energy for Benefit of Selfond Notion UGYTCL Uttar Gujarat Vij Conpan CIN- U40102GJ2003SGC042906 Regd. & Corporate Office: Visnagar Road, Mehsana - 384001. Empower your Career with UGYCL Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL), a subsidiary Company of GUVNL (erstwhile GEB), an ISO- 9001:2008 Company having consumer-base of around 35 Lakhs, annual turnover of Rs. 12,300 Crores (approx) and manpower strength of more than 8600, Invites applications from Young and Dynamic Personnel for the following post of: > Vidyut Sahayak (Junior Assistant)

• Full time Graduate in B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., and B.B.A. In regular mode from recognized University duły approved by UGC with minimum 55% in final year without ATKT. For further details and online submisslon of application please visit our website "http:// www.ugvcl.com and click on "careers". Only online application will be permițted on the website from 00:00 hours on 27/12/2019 till 23:59 hours on 16/01/2020. Addl. General Manager (HR)UGVCL-Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Recruitment 2019-20 | Apply @ ugvcl.com
UGVCL-Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Recruitment 2019-20 | Apply @ ugvcl.com

Govtjobnews.in here: Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site govtjobnews.in govtjobnews.in is All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site govtjobnews.in for More Updates

UGVCL-Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Recruitment 2019-20 | Apply @ ugvcl.com