અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now

Gujarat Government  Yojna Whatsapp Helpdesk no 0261 2300000

A unique initiative has been taken by BJP's Technosevi region president CR Patil. Citizens of the state will now be able to easily access information on various government schemes from home through the WhatsApp helpdesk. Yesterday, Chief Minister Vijay Rupani inaugurated the WhatsApp Helpdesk under the guidance of BJP state president CR Patil to make all the schemes of the government accessible to the masses.


How to get plan information


Citizens will have to save '0261 2300000' number in their mobile and send 'hi' message.


This will be followed by a message, the reply to which will come with a list number of plans by typing '0' (zero).


Citizens will be informed about the scheme in writing by sending the number of the scheme so that the complete information of the scheme will come through the message.

READ MORE POST

◼️ “Digital Gujarat Seva Setu” હેઠળ ગ્રામ્ય કક્ષાએ રેશનકાર્ડને લગતી સેવાઓ ગ્રામ્ય કક્ષાએ* ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ દ્વારા પૂરી પાડવા માટે સંબંધિત તલાટીને અધિકૃત કરવા બાબત.પરિપત્ર

Thus, this WhatsApp helpdesk has been prepared for the purpose of making all the schemes of the Gujarat government accessible to the masses. Thus, complete information about government schemes will be easily available to the citizens.READ MORE POST

whatsapp દ્વારા સરકારી યોજનાઓની જાણકારી* મેળવવા માટે ગુજરાત સરકારની નવી whatsapp હેલ્પ ડેસ્ક HI લખી મેસેજ કરતા સરકારી યોજનાની જાણકારી મળશે👇


READ GUJARATI NEWS REPORT FROM HERE

It is to be mentioned that many people of Gujarat are not aware of the public welfare schemes implemented by the government. So many people are deprived of this benefit. The initiative has been taken to ensure that more and more people in Gujarat take advantage of this and get complete information about the scheme at a click