અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now

Gujarat Housing Board Rajkot Recruitment Details

Post Name: Apprentice

Data Entry Operator: 45 Posts
Copa (Computer Operator & Programming Assistant): 45 Posts

Total Posts: 90
Educational Qualification

Data Entry Operator: 10th Pass
Copa (Computer Operator & Programming Assistant): 10th Pass and ITI Pass

Total Posts: 100
Educational Qualification

Data Entry Operator: 10th Pass
Copa (Computer Operator & Programming Assistant): 10th Pass and ITI Pass

Selection process

Final Selection will be based on personal interview.

How to apply

Interested and Eligible Candidates can apply online by below mentioned link. Following the required instructions on the www.apprenticeshipindia.org website, go to the register menu and click on the Candidate to register. Then fill up the form by clicking on the active button given below the registration number on the mail id of the applicant. Send the application along with the certified copies of the required qualification proof along with the print of the registration form to the following address.

Gujarat Housing Board, Third Floor, Pandit Deen Dayal Nagar, New 150 feet Ring Road-2, Rajkot - 360005


Official Advertisement: Click here

Apply Online: Click here

Last date for application: Within 10 days from publish an official advertisement.

(Advertisement Published Date: 15/10/2020)