અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now

Gujarat Housing Board Surat Recruitment 2020 for 100 Apprentices Post

GHB Surat Recruitment 2020 :Gujarat Housing Board Surat Apprentices recruitment Act - 1961 National Apprentice Promotion Scheme / CM Appoints 100 Apprentices to the Gujarat Housing Board Surat. Hence the candidates with the required qualifications within 10 days of the publication of the advertisement.Gujarat Housing Board Surat Recruitment 2020 for 100 Apprentices Post

Posts Name

Data entry operator : 50


COPA (Computer Operator & Programming Assistant : 50


Type of trade


Data entry operator : Optional


COPA (Computer Operator & Programming Assistant : Designated


Total Posts : 100

Salary

Data entry operator : 6000

COPA (Computer Operator & Programming Assistant : 6000 & 7000

Address to Place of sending application

Office of the Executive Engineer
Gujarat Housing Board,
First Floor,
Katodra, Surat - 395002

Important Link

👉Register online


Important Note : Following the necessary instructions on www.apprenticeshipindia.org web site, go to the Register menu and click on Candidate to register Then the registration number on the main ID of the applicant is given below Active The form has to be filled by clicking on the button and the application has to be sent along with the print of the registration form along with the certified copies of the required qualification proof. For more information contact the office of Gujarat Housing Board