અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now
Big announcement from the government on farmers' financing Relief / Corona Crisis News of Big Relief for Farmers, Increasing Credit Return Limit. The government will also pay 2 months interest.

Khedut Dhiran Mudde Guajarat Rajya Sarkar ni Moti Jaherat . Corana Virus na Sankat Darmiyan Kheduto Mate Rahat rup Mota News Government Jaher karya chhe. Je mujab Dhiran Parat karva ni maryada Vadhari. 2 Mahina nu Vyaj pan Rajya sarkar Chukavshe. 

The state government has made a big announcement on the issue of farmer loan financing. In which the Deputy Chief Minister Nitin Patel made this announcement.

The state government will bear the burden of paying a total of 160 crores of subsidy in the state of Gujarat. Equal benefit will be given to 24 lakh farmers of Gujarat. Deputy Chief Minister Nitin Patel made this important announcement about the farmers of Gujarat, vishesh and said that the limit of refund of farmers' credit amount will be increased for 2 months. Usually, March 31st, there is a date for the return of credit every year, and then every year there is a new credit going on. But in view of the epidemic crisis which has been jeopardized this year, the Gujarat State Government has fixed the date for repayment of the loan by May 31, 2020, extending its limit for two months.

Govtjobnews.in here: Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site govtjobnews.in govtjobnews.in is All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site govtjobnews.in for More Updates

Khedut Dhiran Mudde Guajarat Rajya Sarkar ni Moti Jaherat | Corana Virus Darmiyan Kheduto Mate Rahat rup Mota News Government Jaher karya

Click here to read the full news