અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now
Gujarat Livelihood Promotion Co. Ltd. (GLPC Ltd) Has Published An Advertisement For Below Mentioned Posts 2021. All Other Details Like Age Limit, Educational Qualification, Selection Process, Application Fee & How to Apply Are Given Below. Pleas Read All Information Carefully Before Applying 

GLPC Recruitment for 392 Assistant Project Manager & Taluka Livelihood Manager Posts 2021 (OJAS)


GLPC માં 392 જગ્યાઓની ભરતી (OJAS)
  • જગ્યાઓ: 392
  • પગાર: ૧૫૦૦૦ થી 30000 હજાર
  • અરજી પ્રકાર: ઓનલાઈન ઓજસ ગુજરાત પર
  • અરજી છેલ્લી તારીખ : ૨૨ એપ્રિલ ૨૧
Jobs by: Gujarat Livelihood Promotion Co. Ltd. (GLPC Ltd)

Post name
  • Assistant Project Manager- State: 13 Posts
  • Assistant Project Manager- District: 58 Posts
  • Taluka Livelihood Manager: 75 Posts
  • Assistant Project Manager- Taluka: 246 Posts

Total vacancies: 392 Posts

Education and Qualifications: Read Official Notification for Educational Qualification And All Other details.

Experience: 3 Years

Age Limit: 30 Years (Please read the official notification for age-relaxation information)

Application Fee: 150 to 300

Salary scale: 15,000 to 30,000 

Application start date: 08-04-2021

Last date for application: 22-04-2021

Application Process: Online through the official website OJAS

Official Website: www.glpc.co.in/

Other required details: Selection Based Interview

GLPC Recruitment for 392 Assistant Project Manager & Taluka Livelihood Manager Posts 2021 (OJAS)

Imp Links


Govtjobnews.in here: New letest jobs in 2020, Gujarat & indian Government jobs, Railway - police - banks - GPSC - UPSC - NEET - nagarpalika - private jobs - company jobs & All other Jobs Update here.. Like - Apply online, call letter, Admit card, Syllabus, Exam Pattern, Study material, Old Question papers, paper solution, Provisional Answer key, Results, Merit list, Walk in interview.