Recent Posts

NWDA Recruitment 2023: રાષ્ટ્રીય જળ વિકાસ એજન્સીમાં 12 પાસ માટે ક્લાર્ક તથા અન્ય પોસ્ટ પર ભરતી, પગાર ₹ 1,12,400 સુધી

Monday 20 March 2023
NWDA Recruitment 2023:
 સરકારની માલિકીની સંસ્થા રાષ્ટ્રીય જળ વિકાસ એજન્સીમાં 12 પાસ માટે ક્લાર્ક તથા અન્ય પોસ્ટ પર ભરતી આવી ગઈ છે. 

NWDA Recruitment 2023 | 
National Water Development Agency Recruitment 2023

✴️સંસ્થાનું નામ :- રાષ્ટ્રીય જળ વિકાસ એજન્સી
✴️પોસ્ટનું નામ :-અલગ અલગ
✴️અરજી કરવાનું માધ્યમ :-ઓનલાઈન
✴️નોકરીનું સ્થળ :-ભારત
✴️નોટિફિકેશનની તારીખ :-18 માર્ચ 2023
✴️ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ:- 18 માર્ચ 2023
✴️ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ :-17 એપ્રિલ 2023
✴️ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક:-            https://nwda.gov.in/

🔎આ પણ જોવો :- અત્યારે ફોર્મ ભરવાના ચાલુ હોય તેવી તમામ નોકરીની જાહેરાત.

💻Web site :-Govtjobnews
📲WhatsApp Group Join:- Click 
📲Instagram ID Join :- Click 

🛑મહત્વની તારીખ:
આ ભરતી ની નોટિફિકેશન રાષ્ટ્રીય જળ વિકાસ એજન્સી દ્વારા ઘ્વારા 18 માર્ચ 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 18 માર્ચ 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 17 એપ્રિલ 2023 છે.

🛑પોસ્ટનું નામ:
નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ રાષ્ટ્રીય જળ વિકાસ એજન્સી દ્વારા જુનિયર એન્જીનીયર (સિવિલ), જુનિયર એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર, ડ્રાફ્ટ્સમેન ગ્રેડ-3, અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક, સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-2 તથા લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્કની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

🛑કુલ ખાલી જગ્યા:
જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી અનુસાર National Water Development Agency ની આ ભરતીમાં જુનિયર એન્જીનીયર (સિવિલ)ની 13, જુનિયર એકાઉન્ટ્સ ઓફિસરની 01, ડ્રાફ્ટ્સમેન ગ્રેડ-3ની 06, અપર ડિવિઝન ક્લાર્કની 07, સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-2ની 09 તથા લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્કની 04 જગ્યા ખાલી છે.

🛑લાયકાત:
મિત્રો, આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ પોસ્ટની શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે જેમાં જુનિયર એન્જીનીયર (સિવિલ) માટે લાયકાત ડિપ્લોમા ઈન સિવિલ એન્જીનીયરીંગ, જુનિયર એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર માટે લાયકાત કોમર્સમાં સ્નાતક સાથે 3 વર્ષનો અનુભવ, ડ્રાફ્ટ્સમેન માટે લાયકાત ડ્રાફ્ટમેનશીપ ઈન ITI, અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક માટે લાયકાત કોઈપણ સ્ટ્રીમથી સ્નાતક, સ્ટેનોગ્રાફર માટે લાયકાત 12 પાસ સાથે સ્ટેનો તથા લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્ક માટે લાયકાત 12 પાસ સાથે ટાયપિંગ છે.

🛑પગારધોરણ:-
દરેક પોસ્ટ માટે પગારધોરણ અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલ ટેબલમાં જોઈ શકો છો.

🛑પોસ્ટનું નામ પગારધોરણ:-
જુનિયર એન્જીનીયર (સિવિલ) રૂપિયા 35,400 થી લઈ 1,12,400 સુધી
જુનિયર એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર રૂપિયા 35,400 થી લઈ 1,12,400 સુધી
ડ્રાફ્ટ્સમેન ગ્રેડ-3 રૂપિયા 25,500 થી લઈ 81,100 સુધી
અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક રૂપિયા 25,500 થી લઈ 81,100 સુધી
સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-2 રૂપિયા 25,500 થી લઈ 81,100 સુધી
લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્ક રૂપિયા 19,900 થી લઈ 63,200 સુધી

🛑પસંદગી પ્રક્રિયા:
NWDA ની આ ભરતીમાં પસંદગી પામવા માટે ઉમેદવારે નીચે મુજબ આપેલી પ્રક્રિયામાં સફળ થવું પડશે.

📍લેખિત પરીક્ષા
📍કૌશલ્ય પરીક્ષણ
📍દસ્તાવેજોની ચકાસણી
📍તબીબી પરીક્ષા

🛑અરજી કઈ રીતે કરવી?

🔻સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.

🔻હવે NWDA ની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://nwda.gov.in/ પર જઈ Recruitment સેકશનમાં જાવ અને Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.

🔻હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.

🔻હવે ઓનલાઇન માધ્યમથી ફી ચુકવણી કરો.

🔻હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
____________________________________

આ પણ જોવો :- અત્યારે ફોર્મ ભરવાના ચાલુ હોય તેવી તમામ નોકરીની જાહેરાત.

💻Web site :-Govtjobnews
📲WhatsApp Group Join:- Click 
📲Instagram ID Join :- Click