અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now
PASCHIM GUJARAT VIJ COMPANY LIMITED Regd. & Corporate Office, Laxminagar Rajkot   INVITES ONLINE applications from young and dynamic candidates for the post of Vidyut Sahayak (Junior Assistant). For further details, please visit our web-site www.pgvcl.com I/c. General Manager (HR) -in future, any information, related to this recruitment will be displayed on PGVCL website only. Candidates are reguested to visit the website for the same.

official website : www.pgvcl.com or http://guj-epd.gov.in

Recruitment in West Gujarat Electricity Company
Total space: 881
Applicant: - Rs.  25,500 / - 2nd Year Rs.  55,800 / -
Eligibility : Bachelors B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A.  and B.B.A.
Post : Electrical assistant
Application: -Online
Form start date:
See, link to detailed official information

PGVCL-Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Recruitment 2019-20 | Apply @pgvcl.com
PGVCL-Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Recruitment 2019-20 | Apply @pgvcl.com

Govtjobnews.in here: Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site govtjobnews.in govtjobnews.in is All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site govtjobnews.in for More Updates

PGVCL-Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Recruitment 2019-20 | Apply @pgvcl.com