નવરાત્રી 2023 Live ગરબા | Navratri Nav Divas Puja Vidhi - GovtJobNews

Recent Posts


Sunday 22 October 2023

નવરાત્રી 2023 Live ગરબા | Navratri Nav Divas Puja Vidhi

Navratri puja vidhi

Typically, she is depicted as riding a bull. While on one hand she holds her trident, on the other she holds a lotus flower. Goddess Shailputri is also referred to as ‘Hemavati’. She is the most important of all the nine forms of Durga, which is why she is worshipped on the very first day. Just like Goddess Sati, Shailputri, too, is married to Lord Shiva.


પુજા વિધી જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો


You must have already cleaned your house and decorations with flowers and rangoli have been done. Most devotees start the Navratri fast today. They eat special vrat food only once a day - in the evening. Navratri is a time for feeling contented, enjoying with family and friends dressing up and of course rangoli, Garba dance and lights! But do take precautions as the Covid pandemic is still raging. Make this Navratri memorable with family at home.


અતુલ પુરોહિત યુનાઈટેડ વે બરોડા ગરબા જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો


Navratri 2020 1st Day Maa Shailputri puja vidhi and mantra: The nine days of Navratri are dedicated to the worship of the nine different forms of Goddess Durga. As such, the first day of the festival begins with Shailputri puja. This year, the festivities begin on October 17 and end on October 25.


ફાલ્ગુની પાઠક લાઈવ ગરબા જોવા અહિં ક્લીક કરો

કિર્તીદાન ગઢવી લાઇવ ગરબા 

ઓસમાણ મીર લાઇવ ગરબા 

લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસ બરોડા લાઇવ ગરબા

ગીતાબેન રબારી લાઇવ ગરબા મુંબઇ 

નાઇડુ કલબ નવરાત્રી લાઇવ ગરબા 

એસ.કે. ગૃપ આણંદ લાઇવ ગરબા 

ઐશ્વર્યા મજમુદાર લાઇવ ગરબા 

પાર્થીવ ગોહિલ લાઇવ ગરબા 

પોરબંદર લિયો પાયોનીયર લાઇવ ગરબા 

ગાર્ડન સીટી અંકલેશ્વર લાઈવ ગરબા 

ફાલ્ગુની પાઠક લાઈવ ગરબા જોવા અહિં ક્લીક કરો

પુનમ ગોંડલીયા લાઈવ ગરબા 

કિર્તીદાન ગઢવી લાઇવ ગરબા 

કિંજલ દવે લાઇવ ગરબા  

ઓસમાણ મીર લાઇવ ગરબા 

લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ બરોડા લાઇવ ગરબા

ગીતાબેન રબારી લાઇવ ગરબા મુંબઇ 

નાઇડુ કલબ નવરાત્રી લાઇવ ગરબા 

એસ.કે. ગૃપ આણંદ લાઇવ ગરબા 

ઐશ્વર્યા મજમુદાર લાઇવ ગરબા 

પાર્થીવ ગોહિલ લાઇવ ગરબા 

પોરબંદર લિયો પાયોનીયર લાઇવ ગરબા 

ગાર્ડન સીટી અંકલેશ્વર લાઈવ ગરબા 

ખોડલધામ રાજકોટ લાઈવ ગરબા


Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.


સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતી માં વાચો


According to the Hindu mythology, Goddes Shailputri was born after Goddess Sati had self-immolated. Also known as Parvati — the daughter of Himalaya — Goddesss Shailputri (‘shail’ meaning mountain and ‘putri’ meaning daughter), is worshipped on the first day. According to Drik Panchang, it is believed that the goddess governs the moon — the provider of all fortunes.

The first day of Navratri is 'Pratipada' and Goddess Shailputri is worshipped today. According to scriptures, Shailputri is the daughter of Lord Himalaya. She is also known as Parvati, Bhavani and Hemavati. She has a half moon on her forehead and holds a trident in her right hand and a lotus in her left hand. Shailputri is seated on Nandi (bull).

Post Top Ad